Vi formar framtiden för den cirkulära ekonomin.

FL Pipe är ett nationellt företag som specialiserar sig på insamling och bearbetning av plastmaterial. Vi är en del av den nationella Fluo-återvinningsgruppen.

Vi gick samman för att erbjuda 100% lokal service med en nationell närvaro. De lokala företagen Ekokuljetus, Ekoman, Finells Transport, FL Pipe, Itä-Suomen Murskauskeskus och Keskinen Recycling bildar Fluo-gruppen.

Industriella produkter

Hylsor av plast

Vi levererar plasthylsor för industriella behov. Vi tillverkar plasthylsor efter kundens behov. Vi förser alltid kunden med en testhylsa ur vårt sortiment innan produktionen påbörjas. Vid behov kan vi även leverera skräddarsydda specialhylsor. Plasthylsorna tillverkas enligt starndard, i enlighet med den ringstyvhet, de toleranser och kvalitetskrav som kunden specificerar. Vi tillverkar plasthylsor i polypropen eller polyeten. I allt större utsträckning tillverkar vi plasthylsor av råmaterial från kundens egna sidoströmmar. Toleranser och storlekar levereras enligt kundens beställning. Kundanpassade storlekar efter separat överenskommelse.

Längder: efter beställning (50-4000 mm)
Märkning: inkjet dimensioner, råmaterial, datum och tillverkare.
Fasning: Inre och yttre kanter
Standardfärg: Grå, andra färger på begäran

28 x 2,0
40 x 4,0
77 x 3,0
77 x 5,5
77 x 7,0
77 x 8,5
77 x 10,5
77 x 15,0
152 x 8,0
152 x 10,5

Pappersomslag

Vi tillverkar även pappershylsor i samarbete med Sonoco Alcore. Försäljningen sköts av Sonoco Alcores kontor i Karhula. Du kan också skicka en offertförfrågan till oss genom att skicka en offertförfrågan till oss så tar vi hand om den.

Karhulantie 160, 48601 Karhula, Finland, tel: +358 52 242300

‍http://www.sonocoalcore.com/

Compaunding

Vi förser också våra kunder med råvaror för compounding. I allt större utsträckning använder vi våra kunders egna sidoströmmar i produktionen av råmaterial. Vi har många års gedigen erfarenhet och kunskap om hur olika råvaror fungerar vid tillverkning av plaströr och hylsor.

Bygg-, anläggnings- och jordförflyttningsprodukter

Avloppsrör

Vi har Nordic Poly Mark-godkännanden för tillverkning av avloppsrör. Vi tillhandahåller nödvändiga godkännandedokument med offerten. Förutom avloppsrör levererar FL Pipi även HT-kopplingar (Wiitta-produkt), avloppsbrunnar och sugfält.

Längder: enligt beställning (50-4000 mm)
Märkning: enligt föreskrifter
Fasning: på ytterkanten
Färger.
Längder:
HTTP 32 x 1000 - 3000 / vit
HTPP 50 x 1000 - 3000 / grå
HTPP 75 x 1000 - 6000 / grå
HTPP 110 x 1000 - 6000 / grå
HTPP 160 x 1000 - 6000 / rödbrun HTPP 50 x 1000 - 3000 / grå HTPP 75 x 1000 - 6000 / grå HTPP 110 x 1000 - 6000 / grå HTPP 160 x 1000 - 6000 / rödbrun HTPP 110 x 1000 - 6000 / grå HTPP 160 x 1000 - 6000 / rödbrun

Kabelrör

Vi tillverkar kabelrör enligt standard A och B. Finns i gult, rött, grönt och grått enligt föreskrifter. Andra färger finns tillgängliga på begäran.

Längd: 1000-6000 mm
Märkning:
bläckstråle dimensioner, råmaterial, datum och tillverkare.
Fasning:
inner- och ytterkant

50 x 2,5 x 6000 B
75 x 2,5 x 6000 B
100 x 3,6 x 6000 B
100 x 5,1 x 6000 A
110 x 4,0 x 6000 B
110 x 5,3 x 6000 A

Universella rör

För universalrör har vi standardmodeller i lager. Om du behöver något annat är du välkommen att kontakta oss så ser vi hur vi kan hjälpa dig.

Längd: 1000-6000 mm
Märkning
: ink jet-dimensioner, råmaterial, datum och tillverkare.
Fasning:
inner- och ytterkant
Leveransfärg : svart, inga andra färger

PP 75 x 6000
PP 110 x 6000
PP 160 x 6000

Rör till trummor

Vi har trumrör med diametrar från 160 till 1000 mm, i längder enligt kundens önskemål. Vi levererar även brunnar på beställning.

Regnvattenledningar

FL Pipe levererar regnvattenrör. Regnvattenrör finns i flera storlekar. Diameter 75-160 mm och längder på 6 m, 50 m i rullar.

Septiska tankar

FL Pipe levererar dräneringsrör i rullar om 65-110 mm och i balkar om 110-315 mm.

Brunnar för regnvatten och avlopp

Kontakta oss så tar vi fram en lösning som uppfyller dina önskemål och behov.

Mer information: http://vesiensuojelu.fi/jatevesi/

Innovativ produktutveckling

FL Pipes produktutveckling och kvalitetskontrollmätningar utförs i vårt nya moderna laboratorium. Laboratoriet byggdes under hösten 2016 och samtidigt byttes all vår mätutrustning ut. Vi har nu den mest effektiva och tillförlitliga utrustningen på marknaden. Som ett resultat av detta är våra kvalitetskontrollmätningar ännu mer exakta än tidigare.

Den mest betydande investeringen vi har gjort under de senaste åren är inköpet 2015 av en 2-skruvs kompounder för bearbetning av plast, elastomerer och kompositer. Maskinens kapacitet gör att den kan leverera både små och stora satser av råmaterial till plastindustrin, både på den inhemska marknaden och på exportmarknaden. Alla processteg och parametrar i vår utrustning för tillverkning av plastkompositer är helt datorstyrda.

Vi inledde vårt produktutvecklingsarbete med kompositråvaror i början av 2016 och tack vare flera provkörningar och tester kan vi nu förse våra kunder med CaCO3+PP- eller CaCO3+PE-råvaror med upp till 80% fyllnadsgrad. Vi erbjuder därför våra kunder besparingar på råmaterial och i vissa tester har slutprodukternas egenskaper till och med förbättrats.

Vi vill vara med och utveckla nya produkter och nya möjligheter för oss själva och andra.

Vi är för närvarande involverade i flera produktutvecklingsprojekt. Till exempel pågår gemensamma produktutvecklingsprojekt mellan VTT och flera företag, med målet att utnyttja industriella sidoströmmar i produktionen av plastråvaror och skapa helt nya och mer ekologiska råvaror för industriellt bruk. Gröna värden blir allt viktigare i västvärlden, så vi tror att om dessa produktutvecklingsprojekt blir framgångsrika har vi potential att expandera vår verksamhet till globala marknader.

Ett annat mycket intressant och anmärkningsvärt produktutvecklingsprojekt har kommit betydligt längre. Syftet är att ersätta hårdmetallprodukter med plastprodukter. Fördelarna med plast är dess långa livslängd och hållbarhet. Om projektet blir framgångsrikt kommer det att innebära betydande kostnadsbesparingar för vår partner tack vare minskade reparationskostnader.

Glödgningsugnen bestämmer graden av kalciumkarbonatfyllning i kompunden.
Symmetrisk kontroll av avfasningen.
Mätning av kompostens fukthalt.
Smältdeglar i exilatorn.

Om vårt företag

Vad FL Pipe är tillverkat av.

Will
Vi vill lyckas med det vi gör och vi vill driva verksamheten med lönsamhet, med tillräckliga resurser för att utveckla verksamheten och svara mot förändrade marknadsbehov. Utvecklingsfällor är oftast resultatet av en kombination av kompetens och innovation. Innovation kräver i sin tur kapital. Finlands nationella engagemang för nya energikällor är minst sagt utmanande. Vi på FL Pipi känner att den föränderliga miljön ger oss möjlighet att vara med och utveckla något helt nytt och unikt. Vi är involverade i ett antal olika utvecklingsprojekt som syftar till att utnyttja industriella sidoströmmar i komposteringsprocessen och föra ut nya råvaror på marknaden. Vi vill lösa problemen med industriella sidoströmmar, vi vill skapa något nytt. Vi tror på oss själva och det kommer att öppna nya möjligheter.

Mod
Vi har alltid haft modet att ta oss an projekt som verkar omöjliga. Vår första upphandling i historien gällde råvaror som ingen annan ville ha eller behövde. Vi lyckades. Men då drevs vi inte bara av mod utan också av nödvändighet. När du har modet att försöka och tvånget att lyckas, då börjar saker hända.
Kompetens
Kompetens skapas genom att göra. Kompetens kräver alltid misslyckanden. Men misslyckanden lär dig ofta mer än något annat. Vi är tacksamma för den kompetens som vi på FL Pipi har idag. Vår expertis föds ur handling och praktisk erfarenhet. Saker man inte lär sig när man sitter bakom ett skrivbord på ett kontor. Vi har en mycket stark kunskap om användningen av plastråvaror i produktionsprocesser. Vi har en omfattande databas med över 1000 recept på råmaterial. Genom praktisk erfarenhet och expertis har vi nått den punkt där vår produktion av plasthylsor idag är 100% återvunnen.

Lycka
Vår lycka har varit våra lojala och långsiktiga kunder. Många av dem, till exempel Rani-Plast, har litat på oss och arbetat med oss från början av vår verksamhet fram till idag. Det är den lyckan som har burit oss till denna dag.

Vilja, mod, kunskap och tur. Det är vad FL Pipe är gjort av.

Vår policy

Vår policy omfattar både miljö- och kvalitetspolicyer och gäller för alla våra aktiviteter.

Vårt företag har åtagit sig att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vår verksamhet baseras på ett kundorienterat och lönsamt tillvägagångssätt, med hänsyn till miljöpåverkan. Våra produkter bygger på stabil tillgång, kvalitet och tillförlitlighet.

Vi investerar i produktutveckling och vi vill bidra till den cirkulära ekonomin genom att öka användningen av återvunnet material, genom att använda industriella sidoströmmar i våra produkter och genom att förbättra kvaliteten på industriella sidoströmmar. Vi uppmärksammar hållbarheten hos de produkter vi tillverkar och underhållet av den utrustning vi använder.

Vi arbetar med våra kunder för att tillhandahålla de produkter och lösningar de behöver och för att säkerställa långsiktiga kundrelationer.

Vi strävar efter att bygga nära och långsiktiga relationer med våra leverantörer. Vi vill säkerställa att kvaliteten och leveranssäkerheten hos våra leverantörer förblir stabil.

Vi följer alla tillämpliga lagar, förordningar och andra bindande skyldigheter i all vår verksamhet.

Vi strävar efter att utveckla våra egna produkter och processer för att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet och säkerställa lönsamheten för vår verksamhet nu och i framtiden. Vi följer principerna om ständiga förbättringar och miljöskydd genom att utvärdera vår verksamhet mot kraven i kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Vår verksamhetspolicy ses över varje år i samband med ledningens genomgång och uppdateras vid behov. Vi går igenom policyn med vår personal varje år och den finns kontinuerligt tillgänglig för vår personal och våra intressenter på företagets officiella webbplats.

Våra kontaktuppgifter

FL Pipe Oy
E-post: info@flpipe.fi
FO-nummer 1544423-7
FL Pipe, Putkitie 3
69600 Kaustby

Lämna en kontakt eller en offertförfrågan
Tack, vi kommer att kontakta dig snart!
Uh-oh, något gick fel. Kontrollera dina uppgifter och försök skicka in formuläret igen.

Vårt team

Äkki (Lars-Erik) Furu
Försäljning

lars-erik.furu@flpipe.fi
+358 40 763 1218

Antti (Anders) Ljungberg
VD, grundare

anders.ljungberg@flpipe.fi
+358 40 721 9896

Elina Yli-Soini
Projektledare

elina.yli-soini@flpipe.fi
+358 40 166 2115

Taneli
Otto
Aleksi
Pekka
Romersk
Att arbeta för oss?
Har du inställningen att komma till jobbet och göra ditt jobb? Värdesätter du dig själv och ditt arbete, och hur är det med dina kollegor? Förstår du att alla har en viktig roll att spela och en roll att spela för att få saker och ting att fungera smidigt? Vet du att om du inte gör ditt jobb så kommer det att gå ut över dina kollegor? Vill du göra saker bra och med omsorg? Kan man lita på dig och ta ansvar? Vet du att din lön alltid i slutändan betalas av dina kunder, inte av din arbetsgivare?

Om du vet att din lön betalas av dina kunder, då vet du att det är bra för oss alla att arbeta hårt. Om du svarade ja på frågorna och håller med om den föregående, är du definitivt den typ av person som vi behöver i vårt team.

Om du har läst så här långt är du förmodligen intresserad. Skicka en jobbansökan till oss nedan. Vi vill veta mer om dig, till exempel varför du vill arbeta för oss på FL Pipe?
Tack, din ansökan har tagits emot!
Uh-oh, något gick fel när du fyllde i formuläret. Kan du kontrollera dina uppgifter?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få intressant innehåll med jämna mellanrum! 
Prenumerera
Genom att prenumerera godkänner du vår integritetspolicy och samtycker till att få uppdateringar om vårt företag.
Tack för att du prenumererar på nyhetsbrevet! Du kommer att höra från oss snart.
Hmm, något gick fel. Kontrollera din e-postadress och försök igen?
© 2023 Fluo. Alla rättigheter förbehållna.
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse och för analys. Med ditt samtycke använder vi också cookies för att rikta marknadsföring. Genom att klicka på "OK" godkänner du vår användning av cookies. Läs vår cookie- och integritetspolicy.