Fluos integritetspolicy

Detta är Fluos integritets- och dataskyddsförklaring i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Senast ändrad den 15.6.2023.

1. Den registeransvarige

Ekokuljetus JNH Oy

Mäkilehdontie 6

67600 Karleby

Organisationsnummer: 3144156-2

2. Kontaktperson med ansvar för registret

Petri Aaltonen, petri.aaltonen@ekokuljetus.fi

4. Syftet med registret

De insamlade personuppgifterna kommer att användas för marknadsföringsändamål.

5. Skäl för insamling och behandling av uppgifter

Kunddata samlas in och behandlas med kundens samtycke, eller för att genomföra ett avtal med kunden.

6. Datainnehåll i registret

E-postadress

7. Lagringstid för uppgifter

Personuppgifter sparas så länge som det behövs för att genomföra ett avtal med en kund eller för att förbättra kundservicen.

8. Regelbundna informationskällor

Registret samlar in information om:

Från personen själv. Från register som förs av myndigheten i den utsträckning som tillåts enligt lag (t.ex. ytj.fi). Uppgifter samlas också in med hjälp av analysverktyget Google Analytics.

9. Regelbundet utlämnande och överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifterna lämnas i regel inte ut utanför företaget. Vissa av de tredjepartsleverantörer av tjänster eller programvara som företaget använder kan lagra uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

10. Användning av cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som skickas till och lagras på en användares dator och som gör det möjligt för webbplatsoperatören att identifiera frekventa besökare, underlätta inloggning för besökare och möjliggöra sammanställning av samlad information om besökare. Denna feedback gör det möjligt för oss att kontinuerligt förbättra innehållet på vår webbplats. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Vi använder dem för att ge våra kunder information och tjänster som är skräddarsydda för deras individuella behov.

Om en användare som besöker vår webbplats inte vill att vi ska ta emot ovanstående information med hjälp av cookies, tillåter de flesta webbläsare att du inaktiverar cookie-funktionen. Detta görs vanligtvis via webbläsarens inställningar.

Du bör dock vara medveten om att cookies kan vara nödvändiga för att vissa av de sidor vi upprätthåller och tjänster vi tillhandahåller ska fungera korrekt.

11. Skydd av registret

Dataöverföringen sker via en SSL-säkrad anslutning.

Elektroniska data skyddas av en brandvägg, användarnamn och lösenord.

Endast personer som är anställda av den personuppgiftsansvarige och som behöver uppgifterna för sina arbetsuppgifter har tillgång till uppgifterna.

12. Automatiskt beslutsfattande

Inga automatiserade individuella beslut (artikel 22 i EU:s allmänna dataskyddsförordning) fattas.

13. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som har lagrats i personuppgiftsregistret. Den skriftliga begäran om inspektion måste undertecknas och skickas till den person som ansvarar för registret.

Rätten till inspektion är kostnadsfri och utövas högst en gång per år.

Den registrerade har rätt att begära rättelse eller radering av felaktiga eller föråldrade uppgifter eller överföring av uppgifter från ett system till ett annat. De har också rätt att begränsa eller invända mot behandlingen av sina uppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Registrerade personer har rätt att återkalla sitt samtycke till behandlingen av deras personuppgifter eller att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen av deras personuppgifter.

De registrerade har också rätt att invända mot att deras uppgifter används för direkt marknadsföring.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få intressant innehåll med jämna mellanrum! 
Genom att prenumerera godkänner du vår integritetspolicy och samtycker till att få uppdateringar om vårt företag.
Tack för att du prenumererar på nyhetsbrevet! Du kommer att höra från oss snart.
Hmm, något gick fel. Kontrollera din e-postadress och försök igen?
© 2023 Fluo. Alla rättigheter förbehållna.
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse och för analys. Med ditt samtycke använder vi också cookies för att rikta marknadsföring. Genom att klicka på "OK" godkänner du vår användning av cookies. Läs vår cookie- och integritetspolicy.